Lämmitysjärjestelmät

Mietitkö, mikä lämmitysjärjestelmä sopii sinulle parhaiten? Oletko tietoinen siitä, että päivittämällä lämmitysjärjestelmääsi voit saada merkittävää säästöä aikaiseksi lämmityskuluissa?

Myymme, asennamme ja huollamme kaikenlaisia lämmitysjärjestelmiä Jämsän alueella. Meiltä saat ilmalämpöpumput, ilma-vesilämpöpumput, maalämpöpumput, aurinkopaneelit sekä perinteiset puu- ja öljykattilat.

Autamme teitä päivittämään vanhan öljylämmitysjärjestelmän maalämpöön tai muuhun kustannustehokkaampaan ratkaisuun.

Ota yhteyttä

Säästöä ja ekotekoja lämmitysjärjestelmän vaihdosta

Tiesitkö, että kehittämällä lämmitysjärjestelmääsi olet mukana tekemässä ekotekoa? Päivittämällä lämmitysjärjestelmäsi 2020 luvulle saat selvää säästöä lämmityskuluihin. Tulemme aina kohteeseen veloituksessa tekemään kartoituksen nykytilanteesta. Saat meiltä kaikki ratkaisut lämmityksesi kehittämiseen.

Nyt voit hyödyntää myös jopa 4000 euron avustuksen, kun siirryt lämmitysjärjestelmästä toiseen. Autamme tarvittaessa myös avustushakemuksen teossa, ota yhteyttä ja kysy lisää!

Ilmalämpöpumppu

Ilmalämpöpumppuja löytyy vuoden 2020 loppuun mennessä jo yli miljoonasta suomalaisesta kodista ja loma-asunnosta. Millaisen ilmalämpöpumpun te tarvitsette?

Valittavana on useita Mitsubishin ja muiden merkkivalmistajien lämpöpumppuja. Löydät joukosta myös vesi-ilmalämpöpumput ja muut lämmitysratkaisut, joilla parannat nykyistä järjestelmää ja saat selvää säästöä lämmityskuluihin.

Ilmalämpöpumppu on loistava keino lisätä lämmitystä talvella ja parantaa viilennystä kesällä. Luota asennuksessa ammattilaiseen ja sovi riittävän usein tehdystä huollosta, jotta uusi ilmalämpöpumppusi kestäisi maahantuojan antamat lupaukset.

Maalämpö

Tiesitkö, että maalämpö valitaan usein uudeksi lämmitysmuodoksi silloin, kun öljylämmitystä ollaan vaihtamassa uuteen? Olemme vaihtaneet vanhat öljykattilat maalämpöön lukuisissa kohteissa.

Maalämpö on öljyä halvempaa ja kuluttaa vähemmän luontoa. Maalämpö sopii erinomaisesti kaikenlaisiin kohteisiin, jonne se voidaan rakentaa.

Maalämpö voidaan asentaa uudiskohteiden lisäksi myös saneerauskohteisiin. Maalämpöä voidaan käyttää myös vesipattereissa, vaikka sen suurimmat hyödyt saadaankin lattialämmityksestä.

Pyydä meiltä tarjous vanhan öljykattilan ja öljylämmityksen vaihtamisesta maalämpöön.

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Jämsän Lvi- ja Hydraulitarvike Oy (0724760-4)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Kari Lahti
0400 645 214
kari.lahti@jhtoy.fi

Henkilörekisterin nimi

Jämsän Lvi- ja Hydraulitarvike Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Jämsän Lvi- ja Hydraulitarvike Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
kari.lahti@jhtoy.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna