Jämsän LVI-Hydraulitarvike Oy asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24§:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Jämsän LVI-Hydraulitarvike Oy
Pietiläntie 5B
42100 Jämsä
014 714 933
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa


Jämsän LVI-Hydraulitarvike Oy
Kari Lahti
Pietiläntie 5B
42100 Jämsä
0400 645 214
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

3. Rekisterin nimi


Rekisterin käyttötarkoitus ja nimi on asiakasrekisteri.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


Henkilötietojen käsittelyn yleisenä henkilötietolain 8 §:n mukaisena edellytyksenä on asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan Jämsän LVI-Hydraulitarvike Oy:lle antama toimeksianto tai Jämsän LVI-Hydraulitarvike Oy:n ja asiakkaan välisistä sopimuksista sekä lainsäädännöstä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.


Rekisterin asiakastietojen käyttötarkoituksia ovat:

 

 • Asiakkaan tunnistaminen ja käyttäjänhallinta.
 • Asiakkaiden yksilöinti (identifiointi) Jämsän LVI-Hydraulitarvike Oy:n palveluissa.
 • Asiakkaan palveleminen ja asiakassuhteen operatiivinen hoito.
 • Väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisy ja selvittäminen.
 • Asiakkaiden ja Jämsän LVI-Hydraulitarvike Oy:n oikeusturvan varmistaminen sekä lakiin perustuvien ja viranomaismääräysten mukaisten velvoitteiden hoitaminen.

 

5. Rekisterin tietosisältö

 

 • Asiakkaan perustiedot
 • Nimitiedot / Yritystiedot / Julkisyhteisön tiedot / Maatalousyhtymän tiedot
 • Y-tunnus
 • Postiosoite, postinumero ja -toimipaikka
 • Laskutusosoite
 • Puhelinnumero

 

Asiakkaan yksilöivät tunnisteet

 

 • Laskutusnumero
 • Työkohteen nimi
 • Työntilaajan nimi
 • Asuntokohtainen osoite
 • OVT-tunnus

 

Asiakkaana toimivien alihankkijoiden yksilöivät tiedot tilaajavastuurekisteristä

 

 • Päätoimiala
 • Verohallinnon perustiedot
 • Arvonlisäverovelvollisuus
 • Veromaksutiedot
 • Ennakkoperintärekisteritiedot
 • Kaupparekisteritiedot
 • Työnantajarekisteritiedot
 • Tiedot liiketoimintakielloista
 • Eläkevakuutustiedot (TyEL)
 • Tapaturmavakuutustiedot
 • Noudatettavat työehtosopimukset
 • Tieto työterveyshuollon järjestämisestä

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet


Yrityksen tiedot tarkistetaan Tilaajavastuurekisteristä.


Lisäksi asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään asiakkaalta itseltään sopimuksen tekemisen yhteydessä, laskutuksen ja palvelujen käytön yhteydessä sekä asiakaspalvelun yhteydessä.


Asiakkaaseen liittyviä tietoja voidaan hankkia ja päivittää lainsäädännön mahdollistamissa tapauksissa asiakkaalle informoituihin käyttötarkoituksiin myös muista ulkoisista tietolähteistä.

 

7. Evästeet ja tietojen säännönmukaiset luovutukset


Eväste (Cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjiä ei voida tunnistaa.


Jämsän LVI-Hydraulitarvike Oy käyttää verkkopalvelussaan evästeitä palvelujen toteuttamiseksi ja helpottamaan palvelujen käyttöä (esim. mahdollistamaan sen, että asiakkaan ei ole välttämätöntä syöttää kirjautumistietojaan joka kerta uudelleen). Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään myös verkkopalvelun käytettävyyden ja käytön analysoimiseksi, turvallisuuden parantamiseksi, käytön seurantaan ja palvelun kehittämiseksi.


Evästeitä ja niistä saatua tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun viestinnän, mainonnan ja sisällön tuottamiseen verkkopalvelussa (esim. vierailtuasi verkkosivustollamme voimme mainostaa aiemmin katselemiasi tuotteita ja niihin liittyviä muita lisätuotteita sivustollamme tai kumppaneidemme verkkosivustoilla), sivuston kehittämiseen sekä markkinointitoimenpiteiden mittaamisessa ja optimoinnissa.


Jämsän LVI-Hydraulitarvike Oy:n verkkopalvelun markkinointiyhteistyökumppaneiden evästeet mahdollistavat markkinoinnin kohdentamisen ja mittaamisen myös muiden markkinointiyhteistyöhön osallistuvien yritysten internetsivustoilla ns. mainosverkostossa.


Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin palvelujen toimivuudelle, joten Jämsän LVI-Hydraulitarvike Oy ei takaa kaikkien palvelujen toimivuutta, jos evästetoiminnallisuus ei ole käytössä. Käyttäjä voi estää evästeet selaimen asetusten avulla.
Asiakastietojen käyttämistä Facebook-mainosten kohdistamisessa voi rajoittaa täällä: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.


Asiakastietoja voidaan luovuttaa tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta Jämsän LVI-Hydraulitarvike Oy:n lukuun toimivien tai palvelukokonaisuuden tuottamiseen osallistuvien kolmansien tahojen ulkopuolelle.


Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.


Jämsän LVI-Hydraulitarvike Oy ei siirrä tai luovuta asiakkaan henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet


Jämsän LVI-Hydraulitarvike Oy:n sähköisen asiakasrekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä edellä mainittujen aktiivisen valvonnan kautta.


Jämsän LVI-Hydraulitarvike Oy:n manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.


Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Henkilötietoja käsittelevät vain Jämsän LVI-Hydraulitarvike Oy:n erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat Jämsän LVI-Hydraulitarvike Oy:n palveluksessa sekä Jämsän LVI-Hydraulitarvike Oy:n toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet. Nämä tunnistautuvat järjestelmiin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

 

10. Tietojen säilytysaika


Jämsän LVI-Hydraulitarvike Oy säilyttää asiakastiedot kirjanpitolain edellyttämän säilytysajan,maksimissaan 10 vuotta. Eli tiedot, jotka ovat Jämsän LVI-Hydraulitarvike Oy:n toiminnan ja tietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja ja joiden käsittelylle on lailliset edellytykset.


Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot, joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, anonymisoidaan tai hävitetään tietoturvallisesti.


Tietojen säilytystarve selvitetään kahden vuoden välein.

 

11. Tietojen oikeellisuus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista


Asiakkaalla on henkilötietolain 26 – 28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Joidenkin tietojen saamista on kuitenkin rajoitettu mm. rikosten ehkäisemisen ja selvittämisen vuoksi. Asiakas voi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti päivittää ja muuttaa omia tietojaan tunnistautuneena verkkopalvelussa ja asiakaspalvelussa.


Jämsän LVI-Hydraulitarvike Oy huolehtii asiakastietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta päivittämällä asiakkaan virallisia henkilö- ja yhteystietoja sopimuksen teon yhteydessä.


Tarkastuspyynnön tehdään toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö osoitteella:


Jämsän LVI-Hydraulitarvike Oy
Kari Lahti
Pietiläntie 5B
42100 Jämsä
0400 645 214
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.


Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, postiosoite ja puhelinnumero. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan asiakkaalta varmennettuun osoitteeseen.

 

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen


Rekisterinpitäjä kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti, ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.

Ajankohtaista

ESITTELYPÄIVÄ

Perjantaina 28.9.2018 myyntipäivät.

Paikalla edustajat Porakaivoliike Kallioniemeltä ja Scanofficelta.

Tule katsomaan mikä lämmitysjärjestelmä olisi sinulle paras vaihtoehto.

Grillimakkaraa ja kahvia.

Ilmoitus viikolla  Vekkarissa ja Jämsän Seudussa.

 

 

Maalämpöasennukset

Maalämpöpumpun asennus ei vaadi nykyisin kylmälupia.

Ainoastaa jos joudutaan korjaamaan kylmäainepiiriä vaaditaa kylmäasennuslupa.

Ilmalämpöpumput ja ilma-vesilämpöpumput tarvitsevat kylmäasennusluvat.

 

Henkilömuutoksia

Putki ja Remonttipalvelu Mikko Salonen Oy
on lopettanut toimintansa ja Mikko palvelee nyt asiakkaita
Jämsän LVI-ja Hydraulitarvike Oy:n palveluksessa.